Väntjänst

Väntjänst innebär att någon frivilligt och gratis gör något för att hjälpa och glädja en medmänniska. En väntjänst

  • utförs av människor, som tycker att det känns meningsfullt och roligt. Utbytet är ömsesidigt
  • bedrivs i nära samarbete med kommunen
  • är en samverkan mellan pensionärsorganisationerna SPF och PRO, Svenska kyrkan, Ekbackskyrkan, Korskyrkan och Röda Korset

Mål

Målet med verksamheten är att förbättra situationen för äldre, skapa sociala kontakter för att underlätta kvarboende i det egna hemmet, sätta guldkant på tillvaron, skingra ensamhet och isolering samt biträda äldre personer med enklare hjälpinsatser.

Väntjänst består  just nu av:

  • Måndagsträffar på Köpmangatan 3, måndagar 14.00-16.00

Insatserna är kostnadsfria, beror på den enskildes önskemål och sker efter överenskommelse.

Medhjälpare i Väntjänsten har tystnadsplikt. Stöd och hjälp utgår enskilt eller vid gemensamma träffar, som utformas som studiecirklar, utbildning eller handledning. Som någons vän behöver man aldrig binda sig för att ge eller ta emot en viss insats.

Måndagsträffar

Måndagar klockan 14.00-16.00, träff på Mötesplatsen, Köpmangatan 3. Kom förbi för social samvaro, samtal och en trevlig stund.  Väntjänsten bjuder på kaffe med dopp. Ingen föranmälan behövs. Träffen riktar sig till dig som är över 65 år i Vingåker. Det är inga trappor in till lokalen.
Vid frågor, kontakta anhörigsamordnare Maia 0151-193 70

Vill du bli volontär?

Väntjänsten söker just nu nya volontärer. Skulle du vilja göra fritiden mer meningsfull och glädjefylld för en äldre medmänniska? Hör av dig till kommunens anhörigsamordnare för att anmäla intresse och höra mer om vad för uppdrag väntjänsten har just nu. 

Anhörigsamordnare