Försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

Nu gör vi det enklare att söka försörjningsstöd

Vad kan jag ansöka om?

Vem kan söka försörjningsstöd?

Så här ansöker du

När får jag svar?

Vad händer om jag får avslag?

Akuta ärenden

Här hittar du mer information om försörjningsstöd

Kontaktuppgifter

Reception Socialkontoret