Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper kommuninvånarna i Vingåker med konsumentfrågor. Nedan hittar du kontaktuppgifter till kommunens konsumentvägledare samt vilka telefontider vägledaren är tillgänglig.

Konsumentvägledaren kan hjälpa dig med

  • råd inför köp av en vara eller tjänst
  • konsumenträttslig information om exempelvis garantier
  • marknadsrättligslig information som exempelvis vilseledande reklam
  • råd och hjälp i samband med reklamation och tvister

Användbara länkar

Konsumentvägledare