God man, förvaltare, förmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Vingåkers kommun finns en överförmyndare och en ersättare. För den person som har behov av hjälp ser överförmyndaren till att förmyndare, god man eller förvaltare utses.

Överförmyndaren har dessutom tillsyn över att de sköter sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Den person som får hjälp av en ställföreträdare kallas huvudman. En ställföreträdare hjälper sin huvudman med att bevaka hens rättigheter, förvalta hens egendom samt sörja för hens person. I vissa fall krävs även överförmyndarens samtycke till olika åtgärder/rättshandlingar som en ställföreträdare gör för sin huvudman.
Överförmyndarens verksamhet styrs främst av föräldrabalkens bestämmelser.

Tillsyn över överförmyndaren
Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndaren. Länsstyrelsens uppgift är att se till att överförmyndarna kontrollerar att förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet sköts på ett korrekt sätt. Överförmyndarna ska särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt placeras för trygghet och till rimlig avkastning.

Överförmyndarkontoret

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Vingåkers kommun samverkar vi med Gnesta och Flens kommuner och har sedan 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd som är ytterst ansvarig för verksamheten samt en förvaltning med tjänstemän som senast den 1 februari 2019 kommer ha ett gemensamt handläggarkontor, överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret är lokaliserat till Flen kommun men ställföreträdare och huvudmän kan även fortsättningsvis boka besök med handläggare i sina hemkommuner.

Kontakta oss

Om du behöver få tag på överförmyndarkontoret kontaktar du oss per mejl eller telefon:

E-post: overformyndaren@flen.se
Telefon: 0157-43 00 70
Faxnr: 0157-43 18 00

Om ingen svarar eller om du ringer utanför telefontider kopplas du vidare till växeln. Där kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig så snart vi kan. Växelns öppettider måndag – fredag 07:45 -16:15.

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 10-12. Övrig tid nås vi på overformyndaren@flen.se

OBS: Under tiden 18 juni – 17 augusti är telefontid förlagd till måndag och torsdag klockan 10 – 12.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress (Stadshuset i Flen)
Sveavägen 1
Flens Kommun

Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid  Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan 07:45 – 16:30. Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.

Postadress
Överförmyndaren
Flens kommun
642 81 Flen

Kontaktuppgifter

Ledamot överförmyndarnämnden Vingåker

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare

Överförmyndarhandläggare