God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarkontoret

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Vingåkers kommun samverkar vi med Gnesta och Flens kommuner och har en gemensam överförmyndarnämnd som är ytterst ansvarig för verksamheten samt en förvaltning med tjänstemän som har ett gemensamt handläggarkontor, överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret är lokaliserat till Flen kommun men ställföreträdare och huvudmän kan även fortsättningsvis boka besök med handläggare i sina hemkommuner.

Kontakta oss

E-post: overformyndaren@flen.se
Telefon: 0157-43 00 70
Faxnr: 0157-43 18 00

God man, förvaltare & förmyndare (Flen.se)