God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarkontoret

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Vingåkers kommun samverkar vi med Gnesta och Flens kommuner och har sedan 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd som är ytterst ansvarig för verksamheten samt en förvaltning med tjänstemän som senast den 1 februari 2019 kommer ha ett gemensamt handläggarkontor, överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret är lokaliserat till Flen kommun men ställföreträdare och huvudmän kan även fortsättningsvis boka besök med handläggare i sina hemkommuner.

Kontakta oss

E-post: overformyndaren@flen.se
Telefon: 0157-43 00 70
Faxnr: 0157-43 18 00

God man, förvaltare & förmyndare (Flen.se)