Anhörigstöd

Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd?

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

På Anhörigcentrum, Sävstaholmsvägen 32-34, har du möjlighet att delta i olika former av anhörigstöd. På Anhörigcentrum har du också möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.

Du kan vända dig till Anhörigstödet i förtroende. Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri.

Anhörigstödet:

  • har tid att lyssna på dig
  • arbetar med respekt för din integritet
  • har enskilda stödsamtal med dig om din situation som anhörig, i din bostad eller på Anhörigcentrum
  • kan informera om möjligheter till hjälp och avlösning
  • kan förmedla kontakt med biståndshandläggare, frivilligorganisationer och föreningar

Anhörigstöd är hjälp som du har rätt till enligt lag.

Drop-in onsdagar

Onsdagar 9.30-12.00 är Anhörigcentrum öppet för besök. Kom förbi och samtala, ta en kopp kaffe, ställ en fråga, boka ett enskilt stödsamtal eller få information om Anhörigcentrums verksamhet. Du är välkommen att ringa på 0151-193 70 för att försäkra dig om hur det ser ut i lokalen innan du kommer.

Plats: Anhörigcentrum Sävstagården
Sävstaholmsvägen 32-34

Program Anhörigcentrum maj-juni 2022

AnhörigCentrum

Mer information