Anhörigstöd

Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, missbruk, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd?

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

På AnhörigCentrum, Köpmangatan 3, har du möjlighet att delta i olika former av anhörigstöd. På Anhörigcentrum har du också möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.

Du kan vända dig till Anhörigstödet i förtroende. Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri.

Anhörigstödet:

  • har tid att lyssna på dig
  • arbetar med respekt för din integritet
  • har enskilda stödsamtal med dig om din situation som anhörig, i din bostad eller på Anhörigcentrum
  • kan informera om möjligheter till hjälp och avlösning
  • kan förmedla kontakt med biståndshandläggare, frivilligorganisationer och föreningar

Anhörigstöd är hjälp som du har rätt till enligt lag.

Program för april-juni 2019

April

10 april
Prova på Taktil massage

Upplever du mycket stress och vill prova på vad Taktil massage är? Då är du välkommen att anmäla dig till en prova på massage för rygg eller händer under ca 15 minuter.

Begränsat antal platser.

Kontakta Sara på AnhörigCentrum om du har frågor eller vill anmäla intresse.


15 april 18.00-20.00
Samtalsgrupp för anhöriga till barn/
ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning

Vill du delta och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation?

Träff en gång per månad utifrån egen möjlighet.

Kontakta Sara på AnhörigCentrum om du har frågor eller vill anmäla intresse.


24 april 14.00-16.00
Lotta Dahlberg från Vårnäs behandlingshem kommer till AnhörigCentrum

Hur kan familjemedlemmar påverkas i en relation eller i en familj, där det finns missbruk eller sjukdom? Hur mycket anpassas efter den som är sjuk? Ofta känner den anhörige skam, skuld och dåligt samvete, vilket inte ska behövas. Välkommen till AnhörigCentrum och träffa Lotta Dahlberg, rådgivare från Vårnäs behandlingshem, som kan berätta mer om detta samt vilket stöd som finns att få.

Kontakta Sara på AnhörigCentrum om du har frågor eller vill anmäla intresse.


Maj

15 maj 14.00-16.00
Kom och träffa Biståndshandläggare

Hur ansöker jag om insatser? Och vad krävs enligt riktlinjer för att jag ska bli beviljad dessa? Har du frågor som dessa eller söker mer information om andra insatser?

Välkommen att träffa biståndshandläggare som informerar om LSS-lagen samt vilka insatser man kan ansöka om inom LSS. Information ges även om hur man ansöker om färdtjänst, riksfärdtjänst, insatser inom SoL, äldreomsorg och LOV.

Det kan även informeras om nödvändig tandvård, SoL socialpsykiatri, särskilt boende, boendestöd och kontaktperson. Vi lyssnar in era frågor.

Anmälan görs till Sara på AnhörigCentrum senast 10 maj


I maj månad planeras ytterligare Runda Bords samtal kring demens. Mer information om detta kommer att anslås vid separat tillfälle.

I övrigt håller AnhörigCentrum öppet för drop in varje tisdag mellan 10.00-12.00, bortsett från 7 maj och 21 maj då det är stängt. Vill du vara säker på att få kontakt med mig övrig tid, är det säkrast att ringa.


Juni

12 juni 16.00-18.00
Kvällsöppet Anhörigcafé

Kvällsöppet, drop-in och Anhörigcafé med möjlighet att träffa andra anhöriga eller få råd och stöd. Fika till självkostnadspris


Friskvård

För dig som anhörig i en stressad situation ges möjlighet till Taktil Massage, en lugn, mjuk massage som kan ge effekter såsom lugn, stresslindring, och sänkt blodtryck.

Om du har du svårt att befinna dig här och nu kan Mindfulness vara något för dig. Om du är intresserad att prova, på är du välkommen att höra av dig och boka en tid. Även massagen bokas via telefon.

Om du är intresserad av enskilda samtal eller någon form av samtalsgrupp, vänligen kontakta Sara Abrahamsson på 0151-193 70 eller e-post: anhorigcentrum@vingaker.se


Observera att ändringar i planeringen kan ske.

 

AnhörigCentrum