Anhörigstöd

Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, missbruk, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd?

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

På AnhörigCentrum, Köpmangatan 3, har du möjlighet att delta i olika former av anhörigstöd. På Anhörigcentrum har du också möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.

Du kan vända dig till Anhörigstödet i förtroende. Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri.

Anhörigstödet:

  • har tid att lyssna på dig
  • arbetar med respekt för din integritet
  • har enskilda stödsamtal med dig om din situation som anhörig, i din bostad eller på Anhörigcentrum
  • kan informera om möjligheter till hjälp och avlösning
  • kan förmedla kontakt med biståndshandläggare, frivilligorganisationer och föreningar

Anhörigstöd är hjälp som du har rätt till enligt lag.

Program för vårterminen 2019

Januari

10 januari 16.00-18.00 Kvällsöppet Anhörigcafé
Kvällsöppet, drop-in och Anhörigcafé med möjlighet att träffa andra
anhöriga eller få råd och stöd. Fika till självkostnadspris.

23 januari 13.30-15.00 Träffa STROKE-sjuksköterska
Kom och prata med Christina som är STROKE-sjuksköterska. Christina berättar om vad STROKE är, riskfaktorer samt förebyggande behandling. STROKE kan innebära både hjärnblödning och hjärninfarkt och Christina kommer att prata om båda. Förbered dig gärna och ta med frågor.

Anmälan görs till Sara på AnhörigCentrum senast 21 januari

28 januari 18.00 – 20.00 Samtalsgrupp för anhöriga till barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning
Vill du delta och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation?
Träff en gång per månad utifrån egen möjlighet.

Kontakta Sara på AnhörigCentrum om du har frågor eller vill anmäla intresse.

Februari

5 februari 16.00-18.00 Kom och träffa Biståndshandläggare
Hur ansöker jag om insatser? Och vad krävs enligt riktlinjer för att jag ska bli beviljad dessa? Har du frågor som dessa eller söker mer information om andra insatser?

Välkommen att träffa biståndshandläggare som informerar om LSS-lagen samt vilka insatser man kan ansöka om inom LSS. Information ges även om hur man ansöker om färdtjänst, riksfärdtjänst, insatser inom SoL,
äldreomsorg och LOV.

Det kan även informeras om nödvändig tandvård, SoL socialpsykiatri, särskilt boende, boendestöd och kontaktperson. Vi lyssnar in era frågor.

Anmälan görs till Sara på AnhörigCentrum senast 1/2

7 februari 14.00-16.00 Start av bokcirkel med Christina Strender, socialbibliotekarie
Tycker du om att läsa och prata med andra om det du läst? Är du nyfiken på hur en bokcirkel går till? Välkommen på uppstart av en ny bokcirkel. Vi väljer tillsammans en gemensam bok och planerar upp vilka ytterligare träffar vi vill ha.

v. 8, 18 februari -22 februari STÄNGT

27 februari 18.00-20.00 Information från FUB, ATTENTION och Elevhälsan
Föreningen FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och ATTENTION (en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma) kommer till AnhörigCentrum och informerar om deras verksamheter i KFV-regionen. Du ges möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation och
ställa frågor till föreningarna. Även Elevhälsan kommer och berättar om sin verksamhet.

Anmälan görs till Sara på AnhörigCentrum senast den 22 februari.
Obs! Anmälan är EJ bindande.

Mars

7 mars 16.00-18.00 Kvällsöppet Anhörigcafé
Kvällsöppet, drop-in, Anhörigcafé med möjlighet att träffa andra anhöriga eller få råd och stöd. Fika till självkostnadspris.

27 mars 14.00-15.00 Information från polisen
Är du äldre eller är du anhörig till någon äldre och funderar över äldres säkerhet? Välkommen att lyssna till polisen som informerar om äldres säkerhet. Hur man kan skydda sig för att inte bli utsatt för brott, både hemma, utomhus och via telefonförsäljning?

Anmälan görs till Sara på AnhörigCentrum senast 22 mars

I övrigt håller AnhörigCentrum öppet varje tisdag mellan 10.00-12.00, bortsett från 12 februari då det är stängt. Den veckan är det istället öppet torsdag 14 februari 10.00-12.00.

AnhörigCentrum