Anhörigstöd

Har du en närstående som på grund av funktionsnedsättning, missbruk, sjukdom eller hög ålder har behov av ditt stöd?

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

På AnhörigCentrum, Sävstaholmsvägen 32-34, har du möjlighet att delta i olika former av anhörigstöd. På Anhörigcentrum har du också möjlighet att träffa andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation.

Du kan vända dig till Anhörigstödet i förtroende. Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfri.

Anhörigstödet:

  • har tid att lyssna på dig
  • arbetar med respekt för din integritet
  • har enskilda stödsamtal med dig om din situation som anhörig, i din bostad eller på Anhörigcentrum
  • kan informera om möjligheter till hjälp och avlösning
  • kan förmedla kontakt med biståndshandläggare, frivilligorganisationer och föreningar

Anhörigstöd är hjälp som du har rätt till enligt lag.

AnhörigCentrum

Anhörigcentrum är öppet för drop-in besök onsdagar 9.00-12.00.
Plats: Anhörigcentrum, Sävstagården, Sävstaholmsvägen 32-34
Övrig tid nås anhörigsamordnare på telefon 0151-193 70 eller mejl anhorigcentrum@vingaker.se

På gång - Nationella Anhörigdagen samt Anhörigveckan

På gång - Föräldraträffar NPF

På gång - Uppstartsträff för funkisföräldrar

Program AnhörigCentrum

AnhörigCentrum

Mer information