Väntjänst

Information med anledning av coronaviruset

Väntjänsten Vingåker finns för råd och stöd för dig som är äldre, via telefon: 073-630 04 26. Just nu oregelbundna telefontider, så får du inget svar: tala in namn och telefonnummer så blir du kontaktad av Sara Abrahamsson på AnhörigCentrum för vidare slussning till någon i Väntjänsten.
Tillsvidare är det paus gällande caféverksamheten på måndagar.

Innebär att någon frivilligt och gratis gör något för att hjälpa och glädja en medmänniska.

  • utförs av människor, som tycker att det känns meningsfullt och roligt. Utbytet är ömsesidigt
  • bedrivs i nära samarbete med kommunen
  • är en samverkan mellan pensionärsorganisationerna SPF och PRO, Svenska kyrkan, Ekbackskyrkan, Korskyrkan och Röda Korset

Mål

Målet med verksamheten är att förbättra situationen för äldre, skapa sociala kontakter för att underlätta kvarboende i det egna hemmet, sätta guldkant på tillvaron, skingra ensamhet och isolering samt biträda äldre personer med enklare hjälpinsatser.

Väntjänst kan bestå av:

  • råd och hjälp i olika situationer
  • tillfälliga hembesök under begränsad period
  • måndagscafé

Insatserna är kostnadsfria, beror på den enskildes önskemål och sker efter överenskommelse. Viktigt att insatserna inte ersätter eller inkräktar på den kommunala hemtjänstens arbete.

Medhjälpare i Väntjänsten har tystnadsplikt. Stöd och hjälp utgår enskilt eller vid gemensamma träffar, som utformas som studiecirklar, utbildning eller handledning. Som någons vän behöver man aldrig binda sig för att ge eller ta emot en viss insats.

Vill du vara med?

Varje måndagseftermiddag klockan 13.00-16.00 bedriver Väntjänsten måndagscafé för alla över 65 år som vill ha en kopp kaffe och lite gemenskap. Välkommen till Köpmangatan 3.

Har du frågor kan du ringa oss på 073-630 04 26 måndagar mellan klockan 13-16.