Rehabilitering

Du som vill behålla eller förbättra din aktivitetsförmåga för att öka din självständighet och möjligheten att bo i ditt eget hem så länge som möjligt finns Äldrerehabteamet till hjälp.

Hjälpen vänder sig i första hand till

  • dig som behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats
  • dig som varit långvarigt sjuk och vill komma igång igen
  • dig som känner att krafterna börjar avta och upplever en osäkerhet att utföra dagliga aktiviteter

För mer information och kontaktuppgifter till Äldrerehabteamet, se nedan.

Broschyr

Äldrerehabteam