Korttidsboende

Korttidsboende är ett boende i övergång mellan sjukhus och det egna hemmet eller i väntan på permanent plats på äldreboende. Korttidsboende kan även vara växelvis boende med det egna hemmet.
Här finns det personal dygnet runt, tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Du hittar mer information i foldern nedan.

Korttidsboende är en insats som beviljas av en biståndshandläggare, kontaktuppgifter nedan.

Mer information om korttidsboende

Biståndshandläggare äldre och färdtjänst