Frivillighet

Att vara frivillig inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Att vara frivillig är att ge lite av sig själv och sin tid. Ett besök av en frivillig kan betyda mycket – och det ger mycket tillbaka.

Inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun har vi många som behöver dig. Att bara vara en vän, att låna ut sina öron, gå på promenad eller kanske vara den att dela sina kaffestunder med. Så enkelt kan det vara att vara frivillig. Kanske avsätter du en timme i veckan, kanske mer eller mindre.

Socialt nätverk på äldreboende:

Du ingår i en grupp av människor som gemensamt planerar och genomför olika aktiviteter och arrangemang på ett äldreboende. Du är frivillig tillsammans med andra eller som ensam. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill disponera.

Väntjänsten:

Varje måndagseftermiddag, klockan 13.00-16.00, bedriver Väntjänsten måndagscafé för alla över 65 år som vill ha en kopp kaffe och lite gemenskap. Välkommen till Köpmangatan 3.

Läs mer om väntjänsten här.

Är du intresserad av att få veta mer om vad det innebär att vara frivillig?

Du åtar dig endast att utföra insatser inom den sociala verksamheten. Som ny frivillig erbjuds du att delta på en introduktionsutbildning.

Du får ingen ekonomisk ersättning för dina frivilliga insatser, men givetvis för utlägg. Du får som tack för dina insatser delta i någon festlighet under året. Vi kan också erbjuda en föreläsning i något efterfrågat ämne.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara frivillig i Vingåkers kommun är du välkommen att ringa 0151- 193 70.