Demensteam

All personal inom kommunen som arbetar med personer som har en demenssjukdom, ska vara väl insatta i och arbeta efter de olika arbetsmetoder som fastställs i ”Handlingsplan för demensvård i Vingåkers kommun”. För råd, stöd och utbildning finns kommunens demensteam, som ansvarar för ett demensnätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med representanter från alla enheter.

I demensteamet ingår:

  • Enhetschef för demensenheterna på särskilt boende
  • Demenssjuksköterska
  • Demensarbetsterapeut
  • Anhörigsamordnare
  • Biståndshandläggare från äldreomsorgen

I kommunen finns följande delar i demensvården:

  • Demensdagvård för att kunna erbjuda den enskilde omsorg och samvaro med andra, men även för att kunna avlasta anhöriga
  • Hemtjänstgrupp Minnas vänder sig till de personer som har en diagnostiserad demenssjukdom, bor i eget boende och har behov av hemtjänst. Deras arbete präglas av trygghet, självbestämmande och integritet.
  • På särskilt boende finns tillgång till omvårdnad och tillsyn i småskaliga enheter med anpassad miljö för brukare med demenssjukdom. Demensenheterna finns på Humlegården och Ekgården och har följande namn: Arken, Gläntan, Heden, Ängen, Skäret 2 och Lunden.

Ansökan

Du ansöker om demensdagvård, hemtjänst Minnas eller särskilt boende med demensanpassad miljö genom att kontakta kommunens biståndshandläggare. Se kontaktinformation till reception socialkontoret nedan.

 

Mer information

Kontaktinformation

Reception Socialkontoret