Demensteam

All personal inom kommunen som arbetar med personer som har en demenssjukdom, ska vara väl insatta i och arbeta efter de olika arbetsmetoder som fastställs i ”Handlingsplan för demensvård i Vingåkers kommun”. För råd, stöd och utbildning finns kommunens demensteam, som ansvarar för ett demensnätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med representanter från alla enheter.

I demensteamet ingår:

  • Enhetschef för demensenheterna på särskilt boende
  • Demenssjuksköterska
  • Demensarbetsterapeut
  • Anhörigsamordnare
  • Biståndshandläggare från äldreomsorgen

I kommunen finns följande delar i demensvården:

  • Demensdagvård för att kunna erbjuda den enskilde omsorg och samvaro med andra, men även för att kunna avlasta anhöriga
  • Hemtjänstgrupp Minnas vänder sig till de personer som har en diagnostiserad demenssjukdom, bor i eget boende och har behov av hemtjänst. Deras arbete präglas av trygghet, självbestämmande och integritet.
  • På särskilt boende finns tillgång till omvårdnad och tillsyn i småskaliga enheter med anpassad miljö för brukare med demenssjukdom. Demensenheterna finns på Humlegården och Ekgården och har följande namn: Arken, Gläntan, Heden, Ängen, Skäret 2 och Lunden.

Ansökan

Du ansöker om demensdagvård, hemtjänst Minnas eller särskilt boende med demensanpassad miljö genom att kontakta kommunens biståndshandläggare. Se kontaktinformation nedan.

 

Mer information

Kontaktinformation