Dagvård

Dagvård är en insats enligt 4 kap 1 § SoL.  Dagvård är till för människor med behov av stöd i den dagliga livsföringen. Syftet är att underlätta för den enskilde att kunna bo kvar i sin egen bostad och ge möjlighet till vardagsnära träning för att kunna behålla sina olika funktioner. Dagvården kan också vara en form av avlastning för anhöriga.

Dagvården finns på Ekgårdens bottenvåning och har verksamhet tre dagar i veckan.
För att komma till dagvården behöver du ett beslut, kontakta biståndshandläggaren/reception socialkontoret som utreder ditt behov.

Broschyr om Ekgårdens dagvård

Reception Socialkontoret