Boende

När det blir svårt att bo kvar i det egna hemmet finns möjlighet att ansöka om så kallat särskilt boende.
I Vingåker finns platser i särskilt boende på Ekgården och på Humlegården. Det särskilda boendet består av ett rum, litet pentry och våtutrymme. Till de flesta lägenheterna finns en egen balkong eller uteplats i markplan.

I särskilt boende finns gemensamma lokaler, såsom matsal och platser för social samvaro. Omvårdnadspersonal finns dygnet runt. Tillgång finns också till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Du ansöker om plats i särskilt boende genom att kontakta biståndshandläggaren, se kontaktuppgifter reception socialkontoret.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett boende i övergång mellan sjukhus och det egna hemmet eller i väntan på permanent plats på äldreboende. Korttidsboende kan även vara växelvis boende med det egna hemmet.
Här finns det personal dygnet runt, tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Korttidsboende är en insats som beviljas av en biståndshandläggare, kontaktuppgifter reception socialkontoret nedan.

Information om Humlegården och Ekgården

Information om korttidsboende

Kontaktuppgifter till boendena

Enhetschef Ekgården

Enhetschef Humlegården, Somatiska avdelningen

Enhetschef Humlegården, demensavdelningar

Enhetschef – Hemtjänst

Enhetschef – Hemtjänst

Reception Socialkontoret