Äldrekurator

Fredrika Wallin är vår kurator som besöker boende på Säbo (särskild boende) och brukare som är inskrivna i hemsjukvården.

Äldrekuratorns uppdrag är att

  • ingå i teamet runt våra boende/brukare
  • förebygga psykisk ohälsa hos våra äldre
  • ha stödjande samtal med boende/brukare i HSV
  • vara behjälplig med praktiska frågor, som exempelvis ansökan om god man, bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd
  • stöd/handledning till personalgrupper i brukarärenden

Äldrekurator