Äldreomsorg

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Vingåkers kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.
I menyn ovan hittar du de olika stöden som finns.

Värdighetsgarantier

Socialnämnden har beslutat att arbeta med värdegrund och värdighetsgarantier inom hela förvaltningen. För äldreomsorgen har särskilda garantier utformats:

För särskilt boende gäller:

  • din genomförandeplan är utformad utifrån dina individuella önskemål om välbefinnande

För hemtjänst gäller:

  • du som har hemtjänst upplever trygghet genom att besöket/insatserna sker på överenskommen tid. Du meddelas om besöket blir mer än 30 minuter försenat

För dagvården gäller:

  • du får genom dagvården vardagsaktiviteter och stimulans som kan bidra till kvarboende om du så önskar