Omsorg & Stöd

Aktuell information

Inköp hemtjänst

Sedan april gäller en ny rutin för inköp i hemtjänsten. Du som har hjälp med inköp kommer att få hjälp av hemtjänsten att handla digitalt hos Coop. Det innebär att...

Vykort Vingåker för dig

Under vecka 20 delas vykortet Vingåker för dig ut till kommunens hushåll med information om bland annat ombyggnationen på Åbrogården, EU-valet och sommarens utställning på Säfstaholms slott. Vykort Vingåker för...

Vi söker fler familjehem och kontaktfamiljer

Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid? Det finns barn och unga i Vingåkers kommun som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är...