Omsorg & Stöd

Här kan du hitta information om hjälp till barn och unga, hur du ansöker om boendestöd, blir familjehem, får ekonomiskt stöd, kontakt med hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.

Aktuell information

Överförmyndaren flyttar till Flen

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. Vingåkers kommun samverkar med Gnesta kommun och Flens kommun och har sedan 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd som...

Skärmklipp på Region Sörmlands webbplats

Ny webbplats för Region Sörmland ersätter landstingetsormland.se och region.sormland.se

Den 1 januari, gick Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ihop och bildade Region Sörmland. Det innebär att www.landstingetsormland.se och https://region.sormland.se kommer släckas ned och ersättas av en ny webbplats, https://regionsormland.se. I...

Vingåker, åker, landsbygd

35-timmars arbetsvecka för socialsekreterarna

För två år sedan införde Vingåkers kommun 35-timmars arbetsvecka på prov för socialsekreterarna inom barn- och familjegruppen hos Individ- och familjeomsorgsenheten. Nu visar det sig att resultatet är så bra...