Omsorg & Stöd

Här kan du hitta information om hjälp till barn och unga, hur du ansöker om boendestöd, blir familjehem, får ekonomiskt stöd, kontakt med hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.

Aktuell information

En äldre person som ligger och sover

Nattillsyn via kamera

Nattillsyn via kamera är en möjlighet för dig som inte vill att tillsynsbesöken stör din nattsömn, men ändå vill känna tryggheten av att någon tittar till dig för att förvissa...

Diagram som visar kostnadsskillnader på åtta kommuners hemtjänst

Vingåkers hemtjänst inspirerar

En delegation om 16 personer från Älvkarleby kommun besökte i mitten av maj Vingåkers kommun och äldreomsorgen för ett erfarenhetsutbyte kring hur Vingåkers kommun har lyckats bedriva en kvalitativ och...

Smörgås med krasse

Vingåker når målen för nattfastan!

Sedan våren 2011 mäts nattfastan två gånger per år på alla avdelningar på särskilda boenden inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun. Med nattfasta menas tiden mellan dagens sista mål och följande...