Omsorg & Stöd

Aktuell information

Nationella anhörigveckan

Vecka 40 uppmärksammas anhöriga under nationella anhörigdagen den 6 oktober och nationella anhörigveckan. Anhörigcentrum bjuder in till aktiviteter under veckan. Program för veckan och mer information om Anhörigcentrum.  

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur...

Bedrägeriförsök kopplat till provtagning/vaccination covid-19

Vi har fått information om att det har förekommit försök att lura privatpersoner gällande provtagning/vaccinering av covid-19 via telefonsamtal. Varken Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Vårdcentral eller hemtjänst ringer och uppmanar om...