Omsorg & Stöd

Här kan du hitta information om hjälp till barn och unga, hur du ansöker om boendestöd, blir familjehem, får ekonomiskt stöd, kontakt med hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.

Aktuell information

Komet föräldrastödsutbildning

KOMET – Föräldrastödsutbildning

KOMET står för kommunikationsmetod och träffarna riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 11 år och som upplever att det är mycket bråk och tjat hemma. Vi...

En äldre person som ligger och sover

Nattillsyn via kamera

Nattillsyn via kamera är en möjlighet för dig som inte vill att tillsynsbesöken stör din nattsömn, men ändå vill känna tryggheten av att någon tittar till dig för att förvissa...

Diagram som visar kostnadsskillnader på åtta kommuners hemtjänst

Vingåkers hemtjänst inspirerar

En delegation om 16 personer från Älvkarleby kommun besökte i mitten av maj Vingåkers kommun och äldreomsorgen för ett erfarenhetsutbyte kring hur Vingåkers kommun har lyckats bedriva en kvalitativ och...