Omsorg & Stöd

Aktuell information

Ny anhörigsamordnare på plats

Nu finns anhörigsamordnare Maia Sievert på plats vid AnhörigCentrum. Välkommen att ta kontakt med anhörigsamordnaren för att som anhörig få stöd eller information. För tillfället endast förbokade besök på AnhörigCentrum....

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur...

Bedrägeriförsök kopplat till provtagning/vaccination covid-19

Vi har fått information om att det har förekommit försök att lura privatpersoner gällande provtagning/vaccinering av covid-19 via telefonsamtal. Varken Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Vårdcentral eller hemtjänst ringer och uppmanar om...