Omsorg & Stöd

Aktuell information

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under vecka 12 skickas Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ut till de som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Vingåkers kommun är...

Föräldrastödsutbildning – KOMET

Upplever du mycket tjat och bråk hemma? Välkommen till föräldrastödsutbildningen KOMET. Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan 3 till 11 år och som upplever att de får...

Föräldraträffar NPF

Är du förälder eller anhörig till ett barn eller ung vuxen med en neuropsykiatrisk funktionedsättning? Träffarna är fristående och ger anhöriga möjligheter att träffas och samtala om vardagens svårigheter och...