Omsorg & Stöd

Här kan du hitta information om hjälp till barn och unga, hur du ansöker om boendestöd, blir familjehem, får ekonomiskt stöd, kontakt med hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.

Aktuell information

Smörgås med krasse

Vingåker når målen för nattfastan!

Sedan våren 2011 mäts nattfastan två gånger per år på alla avdelningar på särskilda boenden inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun. Med nattfasta menas tiden mellan dagens sista mål och följande...

Kvartalets medarbetare Gunnel och socialchef Dag Wallströmer

Kvartalets medarbetare

Första kvartalets medarbetare 2018 på socialförvaltningen är Gunnel Farne Wiborn på AnhörigCentrum. Gunnel har från starten byggt upp det som idag är en relativt välkänd och mycket välrenommerad verksamhet. Flertalet...

Samtalskväll demens

Är du son/dotter till någon med en demenssjukdom? Vill du träffa andra i en liknande situation. Välkommen till en samtalskväll. Frågor, förslag på tidpunkt och anmälan: AnhörigCentrum Köpmangatan 3 0151-193 70, 070-206 04...