Omsorg & Stöd

Information med anledning av corona

Folkhälsomyndigheten och Region Sörmland har beslutat om skärpta allmänna råd i regionens kommuner. De skärpta råden gäller från 5 november till och med 13 december (förlängdes 24 november) men kan förlängas ytterligare vid behov.

https://www.vingaker.se/coronavirus-covid-19/ hittar du mer information om de lokala anpassningarna.

Aktuell information

Nya besöksrutiner äldreomsorgen från och med 24 november

Då det råder restriktioner i verksamheten angående besök, ges nu möjlighet att under kontrollerade former besöka sin anhörig på Humlegården/Ekgården. Detta under förutsättning att besökare/den boende är symtomfri (ingen snuva,...

Riksfärdtjänst under jul och nyår

Behöver du resa med riksfärdtjänst under jul och nyår? Tänk på att ansöka om riksfärdtjänst i god tid. Ansökan om Riksfärdtjänst ska lämnas till kommunens handläggare senast den 20 november....

Nu kan du boka en gratis familjerådgivning

Har du spenderat extra mycket tid hemma den senaste tiden? Har det påverkat relationen? Återkommer ni ständigt till samma diskussioner och konflikter? För att förebygga eller för att fånga upp...