Vingåkers kommun växlar upp rekryteringsarbetet

Publicerad: 2018-05-25

Torsdag 24 maj beslutades det att Vingåkers kommun inför en rekryteringsbonus för medarbetare som tipsar om relevanta personer att anställa. Samma dag avslutades kommunens chefstraineeprogram som infördes i november för att stärka den egna organisationen på sikt. Programmet har varit lyckat och en ny omgång planeras för hösten.

Rekryteringsbonusen gäller för medarbetare som föreslår lämpliga kandidater till vakanta tjänster. I det fall en medarbetare har tipsat om en kandidat som blir tillsvidareanställd är medarbetaren berättigad till ett belopp om 5 000 kronor brutto. Rekryteringsbonusen gäller ej vid byte av tjänst inom kommunen.

– I Vingåkers kommun vet vi att en medarbetare som trivs och utvecklas på sin arbetsplats kan bli goda ambassadörer för sin arbetsplats. Vi vet också att duktiga personer ofta känner andra duktiga personer. Rekryteringsbonusen kommer fungera som ett verktyg för att locka fram ambassadörerna i våra verksamheter och genom det ambassadörskapet öka våra chanser att rekrytera rätt medarbetare, säger Mattias Gustafsson, personalchef i Vingåkers kommun.

Genom traineeprogrammet har Vingåkers kommun fått en möjlighet att identifiera framtida chefer och ledare och på så vis fått möjlighet att bättre ta tillvara på
kommunens nuvarande kompetenser. Såväl adepter som mentorer sammanfattar programmet som framgångsrikt.

– Jag upplever att programmet har avdramatiserat chefskapet, fått mig mer intresserad och gett mig en tydligare bild av verksamheter, politik, facklig samverkan och hela processen i organisationen. Jag rekommenderar starkt andra att söka till programmet om de får chansen, säger traineen Andreas Dahlström, ledningsstöd socialförvaltningen.

KONTAKT:
Mattias Gustafsson, personalchef, mattias.gustafsson@vingaker.se, 0151-191 29

Fler nyheter