Vingåker fortsätter växa!

Publicerad: 2017-10-10

Bild befolkning aug 2017

Sedan 2012 har det varit en stadig trend i ökad befolkning i Vingåker. I den senaste mätningen från augusti 2017 ökade antalet invånare till 9 197, vilket innebär en folkökning med 98 personer hittills 2017. Med byggnationen av en ny högstadieskola, en utveckling av Tennisparken, en ny återvinningscentral, arbete med detaljplaner och att skapa nya tomter i Marmorbyn hoppas vi att befolkningen fortsätter att öka.

– Det är roligt att se att intresset för att bo i Vingåker fortsätter att öka, säger Ralf Hedin, kommunchef i Vingåkers kommun. Det påverkar på något sätt hela samhällets självförtroende. Jag är ju för övrigt också själv en av de nyinflyttade. Nyligen passerade jag ett år både som invånare och kommunchef, och skrev ner mina reflektioner i en text som Katrineholms Kuriren tog in.


Läs mer om nya Slottsskolan här

Läs mer om utvecklingen av Tennisparken här

Läs mer om arbetet med detaljplanerna i Vingåker här

Fler nyheter