Startskott för frukostprojekt i Vingåkers skolrestauranger

Publicerad: 2017-11-03

Måndag 6 november startar Frukostprojektet i Vingåkers kommuns skolrestauranger (F-6). Satsningen med en kostnadsfri social frukost är ett samarbete mellan enheten Mat & Måltider inom kommunledningsförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Med en god frukost i magen är förhoppningen att elevernas prestationer i skolan ska förbättras, både kunskapsmässigt och socialt.

Frukostprojektet pågår hela läsåret 2017/2018 och är tänkt att bli en mötesplats där vuxna och barn startar upp dagen i lugn och ro tillsammans och skapar förutsättningar för en fortsatt bra skol- och arbetsdag. Det är speciellt viktigt för barn som inte har möjlighet till frukost hemma. Att de får samma förutsättningar för att orka prestera och fokusera i skolan, säger Susanne Larsson, Enhetschef för Mat och Måltider. Flera studier visar att elever som ofta hoppar över frukost och skollunch konsumerar mer energitäta livsmedel som till exempel godis, läsk och bakverk. Ett högt intag av dessa produkter ökar risken för övervikt och näringsbrist, vilket i sin tur är kopplat till sämre skolprestationer. Även barnens föräldrar har möjlighet att äta med sina barn till självkostnadspriset 20 kr.

Förhoppningen är att resultaten ska bli bättre på alla områden. Betygsresultaten ska höjas, konflikterna minska och känslan av arbetsglädje och trygghet ska öka. En utvärdering av projektet kommer att göras i samband med den trivselenkät som görs i skolorna varje termin. Ett antal elever kommer även att väljas ut för att genomgå en utförligare utvärdering med avseende på upplevd koncentrationsförmåga och socialt samspel. Det ska bli väldigt spännande att se vad frukostprojektet kan göra för elevernas välbefinnande och resultatet i skolarbetet, avslutar Stefan Bohlin, rektor vid Sävstaskolan och initiativtagare till projektet.


Måndag 6 november finns Susanne Larsson, enhetschef Mat & Måltider samt Stefan Bohlin, rektor och initiativtagare för projektet på plats vid Sävstaskolans premiärfrukost som pågår mellan 7.30-8.00 (måndag-fredag).


KONTAKT
Susanne Larsson, Enhetschef Mat & Måltider, 0150-572 24, susanne.larsson@katrineholm.se

Fler nyheter