Nya lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön

Publicerad: 2017-06-27

Kommunfullmäktige i Vingåker har beslutat om nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Eldning av trädgårdsavfall (kvistar, mindre grenar och löv) inom detaljplanelagda områden tillåts numera endast vecka 17 och vecka 40. Syftet är att begränsa de störningar eldning kan medföra genom rök, sot och dålig lukt i omgivningen. Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall, till exempel byggavfall, däck, plast eller hushållsavfall. Detta avfall ska lämnas på återvinningscentralen i Vik. Om du önskar elda trädgårdsavfall vid en annan tidpunkt kan du söka dispens hos miljökontoret.

Tomgångskörning tillåts högst 1 minut inom hela kommunen, i och med nya förslaget har polisen möjlighet att bötfälla för tomgångskörning.

Ring eller besök oss så berättar vi mer – vi finns i kommunhuset på Parkvägen 8.

Fullständig information om de nya lokala föreskrifterna hittar du i kommunens författningssamling.

Fler nyheter