Ny högstadieskola – första steget taget

Publicerad: 2017-06-05

Vingåkers kommun förbereder för att bygga en ny högstadieskola och nu är första synliga steget taget. De första paviljongerna som kommer att fungera som skolbyggnad under nybyggnationen av ny högstadieskola i Vingåkers kommun har nu kommit på plats. Paviljongerna, som blir i två våningar, placeras utmed Henalavägen och väntas stå klara i början av augusti för inflytt.

Till terminsstart i höst flyttar eleverna in och här kommer de att få egna hemklassrum med tillhörande grupprum. Naturligtvis flyttar alla övriga funktioner in så som skolsköterska, studie- och yrkesvägledning, skolbibliotek och expeditionen. Och samlingspunkten Frallan såklart! Vissa delar av gamla skolan kommer även fortsättningsvis användas i undervisningen; C-huset, sporthallen, aulan och skolrestaurangen.

Under ingången Vingåker växer finns fortlöpande information om projektet Nya Slottsskolan.


KONTAKT:
Sandra Mattsson, projektledare, 073 153 46 48, sandra@addac.se
Johan Bergdahl, administrativ chef Slottsskolan 7-9, 070 377 62 45, johan.bergdahl@vingakers.se
Maria Pestrea, kommunikationschef, 0151 191 19, maria.pestrea@vingaker.se

Fler nyheter