Fantastiskt första år med gröna påsen!

Publicerad: 2017-03-31

Vingåker kommun är med bland de tio kommuner i Sverige som är bäst på att sortera matavfall som blir biogas och biogödsel. Hela 55 procent av det uppkomna matavfallet sorterades ut i den gröna påsen under 2016.

För ungefär ett år sedan infördes ett nytt insamlingssystem med sortering av matavfall i gröna påsen. Det nya systemet har krävt en del beteendeförändringar hos kommuninvånarna. Målet i kommunernas avfallsplan är att år 2017 sortera ut minst 50 procent av uppkommet matavfall. Hösten 2016 genomförde Sörmland Vatten en plockanalys av hushållsavfallet i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Analysen visade att 55 procent av uppkommet matavfall sorterades ut i gröna påsen under förra året. Om alla fortsätter att sortera minst lika bra även detta år så kommer målet med all sannolikhet att nås.

Läs hela artikeln på Sörmland Vattens hemsida

Fler nyheter