500 000 kr i bidrag till Säfstaholms slotts takmålningar

Publicerad: 2018-05-02

Med hjälp av Jönköpings läns museum genomförde Vingåkers kommun 2017 en besiktning av takmålningarna i Säfstaholms slott. Besiktningen resulterade i ett åtgärdsprogram för restaurering och konservering av dessa tak. I samband med den planerade renoveringen har kommunen tillsammans med Vingåkers kommunfastigheter AB nu sökt och beviljats 537 290 kronor i bidrag av Länsstyrelsen Sörmlands län till första delen i åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen har även öppnat dörren för en förnyad ansökan 2019 för de återstående delarna av renoveringen. Arbetet ska utföras fackmannamässigt av konservator med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten.

– Det är mycket glädjande och värdefullt att kommunen nu kan genomföra denna restaurering av dessa fina och värdefulla takmålningar. De ny-
renoverade takmålningarna kommer att bli som kronan på verket efter den omfattande renoveringen av hela fastigheten som nu har inletts,
säger Johan Tranquist, upplevelsechef i Vingåkers kommun.

KONTAKT:
Johan Tranquist, upplevelsechef, johan.tranquist@vingaker.se, 0151-191 89

Fler nyheter