Inköp och upphandling

Information om inköp och upphandling

Är du intresserad av att bli leverantör till Vingåkers kommun? Vill du lära dig mer om upphandlingar och ta del av länkar till specialister i ämnet?

Kommunen samarbetar med Region Sörmland och länets kommuner i flera upphandlingsområden. På denna sida finner du bland annat information om pågående och kommande upphandlingar och kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Aktuella upphandlingar

Vingåkers kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

Kommande upphandlingar 2023

Elarbeten – Vingåkers kommun, Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter.
Personalsystem Vingåkers kommun
Personlarm – Vingåkers kommun, Katrineholms kommun och Flens kommun.

Fakturera Vingåkers kommun

Leverantörsfakturor

Sedan den 1 april 2019 är det ett lagkrav att all fakturering av inköp ska ske genom elektronisk faktura (e-faktura).

Observera att PDF inte är ett godkänt format och kan ej likställas med en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Även mindre direktinköp som görs utan att det finns ett upphandlat avtal omfattas av denna lag.

För mer information om lagkravet, se digg.se, sfti.se och skl.se

Här kan du läsa mer om lagen.


Fakturainnehåll

Fakturering ska ske månadsvis efter utförd tjänst. Betalningsvillkoret ska alltid vara 30 dagar netto. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande avgifter accepteras ej.

Fakturor till Vingåkers kommun ska följa gällande lagkrav på en fakturas innehåll och alltid innehålla:

  • Fakturadatum
  •  Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Plus- eller bankgiro
  • Säljarens och köparens momsregistreringsnummer
  • Uppgift om F-skatt
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter
  • Referenskod

Av fakturans innehåll ska även framgå vad som faktureras samt tidpunkt för eventuellt utförda tjänster.

På fakturan måste det alltid anges en referenskod eller ett objektsnummer, samt beställares för- och efternamn. Referenskoden består av 6 tecken – VK direkt efterföljt av 4 siffror (ex. VK1234) och erhålls av beställare. Om ni saknar referenskod, vänligen kontakta er beställare.

Våra uppgifter

Faktureringsadress:

Vingåkers kommun
Ekonomienheten
643 80 Vingåker

Organisationsnummer: 212000-0308
Momsregistreringsnummer: SE212000030801
Bankgiro: 624-8371

Vingåkers kommun accepterar ej fakturaköp, fakturabelåning eller factoring. Leverantören äger rätt att använda extern leverantör för faktura- och reskontraservice.

Läs mer om hur Vingåkers kommun tar emot fakturor

Vingåkers kommuns inköpspolicy

Upphandling steg för steg - Leverantörer

Utbildning i att lämna anbud – praktisk tillämpning

Är du lantbrukare och vill bidra till kommunens offentliga kök?

Länkar inköp och upphandling

Näringslivsansvarig

Kommunens upphandlingssamordnare