Inköp och upphandling

Är du intresserad av att bli leverantör till Vingåkers kommun? Vill du lära dig mer om upphandlingar och ta del av länkar till specialister i ämnet?

Kommunen samarbetar med Region Sörmland och länets kommuner i flera upphandlingsområden. På denna sida finner du bland annat information om pågående och kommande upphandlingar och kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Aktuella upphandlingar

Vingåkers kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

Kommande upphandlingar 2024

Arbetskläder för utemiljö, Vingåkers kommun, Q2 2024
Skogsvårdstjänster, Vingåkers kommun, Q2 2024
Snöröjning, Vingåkers kommun, Q2 2024
Byggentreprenader i Vingåker, Q2 2024
Konstnärlig gestaltning av Slottsskolans 7–9 utemiljö, Q2 2024

Befintliga ramavtal

Fakturera Vingåkers kommun

Upphandling steg för steg - Leverantörer

Utbildning i att lämna anbud – praktisk tillämpning

Är du lantbrukare och vill bidra till kommunens offentliga kök?

Länkar inköp och upphandling

Näringslivsansvarig

Kommunens upphandlingssamordnare