Tobak

Vilka regler gäller?

I Vingåkers kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som handlägger ansökningarna om tillstånd att sälja tobak. Du som vill sälja tobaksprodukter måste anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med anmälan ska du även skicka in ett egenkontrollprogram. Bland våra länkar finner du en exempelmall på hur ett egenkontrollprogram kan utformas.

Det är förbjudet att sälja tobaksvaror till den som inte har fyllt 18. I försäljningslokalen ska det finnas tydlig och klart synlig skyltning med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Inte heller får föräldrar skicka barn under 18 år för att köpa tobaksvaror eller nikotinläkemedel.

Tobaksvaror får inte heller säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte har fyllt 18 år.

Nikotinläkemedel

Försäljning av receptfria nikotinläkemedel för rökavvänjning måste anmälas till Läkemedelsverket. Även för nikotinläkemedel gäller försäljningsförbud till den som inte har fyllt 18 år, eller till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte har fyllt 18 år. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av försäljning av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln.

E-cigaretter

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som ska bifogas anmälan. Den nya lagen reglerar även bland annat hur marknadsföring av e-cigaretter får ske och hur de ska vara märkta. Är du tillverkare eller importör eller utövar gränsöverskridande handel kan ytterligare krav tillkomma.

Det är förbjudet att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare till personer som inte har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller. Den som säljer produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år.

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Rökfria serveringar

Rökning är förbjuden på alla inomhusserveringar som drivs som näringsverksamhet och som erbjuder mat och dryck till förtäring på plats. Detta gäller oavsett om tillståndet är tillfälligt eller om verksamheten drivs av ideell förening. Rökförbudet gäller inte servering utomhus eller i särskilt inrättade rökrum.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller ett flertal gånger kan kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror . Förbudet gäller då i 6 månader. Kommunen kan också ge dig en varning samt besluta att en tobaksvara ska tas om hand.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om försäljning av tobak, folköl samt E-cigaretter & påfyllnadsbehållare – E-tjänster & blanketter

Näringslivsansvarig