Tobak

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 2022

En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft 1 augusti 2022. Det finns flera åtgärder som behöver vidtas för den nya lagen. Från och med den 1 augusti måste detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 

Du som utför försäljning av nikotinfria tobaksprodukter innan 1 augusti kan redan nu skicka in din anmälan. 

  • Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till Vingåkers kommun. 
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år. 
  • Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år. 
  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 
  • Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Med lagen kommer även nya bestämmelser för produktkraven. Produkter som tillverkats innan dessa produktkrav får fortsätta att säljas till och med 1 juli 2023. 

Anmälan om försäljning 

Klicka här för att komma till e-tjänst och blankett för nikotinfria produkter.
Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning.

Egenkontrollprogram 

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter.
Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning. 

Om ett fysiskt försäljningsställe inte finns ska detta istället göras i den kommun där företaget är registrerat. Om ni saknar en fysisk plats ska det istället anmälas till Folkhälsomyndigheten. 

Ålderskrav 

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 

Kommunens befogenheter 

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader. 

 

Vilka regler gäller?

I Vingåkers kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som handlägger ansökningarna om tillstånd att sälja tobak. Du som vill sälja tobaksprodukter måste anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med anmälan ska du även skicka in ett egenkontrollprogram. Bland våra länkar finner du en exempelmall på hur ett egenkontrollprogram kan utformas.

Det är förbjudet att sälja tobaksvaror till den som inte har fyllt 18. I försäljningslokalen ska det finnas tydlig och klart synlig skyltning med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Inte heller får föräldrar skicka barn under 18 år för att köpa tobaksvaror eller nikotinläkemedel.

Tobaksvaror får inte heller säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte har fyllt 18 år.

Nikotinläkemedel

Försäljning av receptfria nikotinläkemedel för rökavvänjning måste anmälas till Läkemedelsverket. Även för nikotinläkemedel gäller försäljningsförbud till den som inte har fyllt 18 år, eller till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte har fyllt 18 år. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av försäljning av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln.

E-cigaretter

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som ska bifogas anmälan. Den nya lagen reglerar även bland annat hur marknadsföring av e-cigaretter får ske och hur de ska vara märkta. Är du tillverkare eller importör eller utövar gränsöverskridande handel kan ytterligare krav tillkomma.

Det är förbjudet att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare till personer som inte har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller. Den som säljer produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år.

Följs inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

Rökfria serveringar

Rökning är förbjuden på alla inomhusserveringar som drivs som näringsverksamhet och som erbjuder mat och dryck till förtäring på plats. Detta gäller oavsett om tillståndet är tillfälligt eller om verksamheten drivs av ideell förening. Rökförbudet gäller inte servering utomhus eller i särskilt inrättade rökrum.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller ett flertal gånger kan kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror . Förbudet gäller då i 6 månader. Kommunen kan också ge dig en varning samt besluta att en tobaksvara ska tas om hand.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om försäljning av tobak, folköl samt E-cigaretter & påfyllnadsbehållare – E-tjänster & blanketter

Näringslivsansvarig