Serveringstillstånd

Ändrad hantering av serveringstillstånd

Från och med oktober 2016 samverkar Vingåker med Katrineholms kommun i handläggning av serveringstillstånd. Vi arbetar på att få till stånd ökad elektronisk hantering av ansökningar. I väntan på det skickas ansökningar som förut till: Vingåkers kommun, Socialnämnden, 643 80 Vingåker.

Ansökan om serveringstillstånd för alkohol

För att servera/sälja alkohol måste du ha ett serveringstillstånd. Här får du information om hur du skall gå till väga för att ansöka om ett serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd och vilken typ av tillstånd som du behöver beror på vilken verksamhet som du vill bedriva.
I skriften ”Information om serveringstillstånd”, som finns under fliken ”information och avgifter” på denna sida, har Vingåkers kommun sammanställt information som är bra att veta innan man ansöker om serveringstillstånd.

Avgifter

Kostnaden för de olika serveringstillstånden hittar du under fliken ”information och avgifter” på denna sida.

Anmälan om försäljning/servering av folköl

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av folkölsförsäljning i detaljhandeln, samt servering av folköl. Om du planerar att sälja eller servera folköl ska det anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden. För mer information om försäljning  eller servering av folköl – kontakta miljöinspektörerna (kontaktuppgifter längst ned på sidan).

Avgifter

Ansökan

Kom ihåg att ansöka i god tid och se till att alla bilagor som behövs finns med. Annars anses inte ärendet vara komplett och handläggningstiden blir längre. En ansökan anses vara komplett först efter att alla bilagor som behövs kommit in.

Miljöinspektör (Hälsoskydd, LEFT)/Miljöstrateg

Alkoholhandläggare

Näringslivsansvarig