Lotteri

Att anordna ett lotteri kan dryga ut kassan och göra stor ekonomisk skillnad för till exempel en förening. Att anordna ett lotteri kan även vara en rolig aktivitet på ett event eller en föreningsfest – men vad är det som egentligen gäller.

I Sverige har vi en Spellag som styr hur och vad som gäller när det handlar om spel och lotterier. Från och med 1 januari 2019 är det Spelinspektionen som ansvarar för att utfärda alla former av licenser för spel och lotterier.

Men vad är egentligen ett lotteri? Ett lotteri är ett spel där slumpen avgör om man vinner eller inte. Exempel på lotterier är traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, kortspel och vadslagningsspel.

Vem får ordna ett lotteri?  För att ordna lotteri krävs så kallad behörighet.

Behörig är en:

  • ideell förening som varit verksam minst 2 år,
  • med syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom Sverige,
  • som är en juridisk person och
  • öppen för alla

Krävs det tillstånd? Vissa lotterier kan du ordna utan särskilt tillstånd, för andra lotterier krävs tillstånd. Det beror på hur stort lotteriet är.

En ideell förening som är behörig behöver inte ansöka om tillstånd vid mindre lotterier i samband med aktiviteter eller sammankomster. Lottpriset får vara högst fem kronor och lotterna får bara säljas på platsen för aktiviteten eller sammankomsten. Den sammanlagda vinsten får uppgå till maximalt 1/6 prisbasbelopp (7 650 kr, 2019).

Om föreningen ämnar anordna ett lotteri där värdet är högre än 1/6 basbelopp behöver föreningen registrera detta hos oss på kommunen. Det kallas registreringslotteri. Vid ett registeringslotteri gäller följande;

Ideella föreningar och trossamfund som uppfyller i 6 kap 2 § spellagen angivna krav och som är verksamma huvudsakligen inom en enda kommun, gäller att sådana utan licens, men efter registrering hos en kommun, får tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 §, då med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om:

  1. Lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
  2. Lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
  3. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
  4. Det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson

Vidare så får en kontantvinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (46 500 kr, 2019).  Under en 5-årsperiod får värdet av insatserna för ett sådant lotteri högst uppgå till 33 och 1/3 basbelopp. Värdet av vinsterna i lotterier ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotterier (4 Kap. 7§ spelförordningen).

Tillvägagångssätt vid ansökan om registrering

Till Vingåkers kommun skickas/lämnas följande handlingar:

  • Ifylld ansökningsblankett för registrering lotteri
  • Verksamhetsberättelse där det framgår att lotteriverksamhet ska bedrivas

Men om din förening vill ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 20 basbelopp över en treårsperiod, så måste föreningen ansöka om ett tillstånd. Detta kallas § 17-lotteri. Ska din förening ordna ett ännu större lotteri med insatsbelopp högre än 20 basbelopp ska föreningen också söka tillstånd. Det kallas § 16-lotteri.

Var söker man tillstånd? Man ansöker om tillstånd hos Spelinspektionen.

Mer information

Kultur- och fritidschef

Näringslivsansvarig