Livsmedel

Anmälan om livsmedelsverksamhet

Alla som driver en livsmedelsverksamhet ska anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden senast två veckor innan de startar. Som livsmedelsverksamhet räknas exempelvis restauranger, caféer, butiker och livsmedelstillverkning. Det gäller oavsett om verksamheten är helt ny, eller om du övertar en befintlig verksamhet.

För att anmäla en livsmedelsverksamhet fyller du i blankett/e-tjänst ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning” och skickar in den till oss senast två veckor innan du startar.

När vi får in en anmälan registrerar vi verksamheten i vårt register över livsmedelsanläggningar i kommunen. Vi kommer även att utföra kontroller på anläggningen för att se att maten är säker att äta och är rätt märkt och inte vilseleder någon.

Fettavskiljare

De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet. Läs mer om fettavskiljare på Sörmland Vattens hemsida genom att klicka här.

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, och därför utövar vi tillsyn över vissa dricksvattenanläggningar. Om en vattentäkt förser 50 personer med vatten, eller producerar 10 kubik vatten eller mer per dygn så måste den registreras. En vattentäkt förser en livsmedelsanläggning med vatten, eller någon annan verksamhet (exempelvis hotell, pensionat, vårdhem eller liknande) så måste de också registreras oavsett mängd producerat vatten.

Upphörande

När du avslutar en verksamhet, eller överlåter den till någon annan så behöver du även anmäla detta.

Länkar

Miljöinspektör (Livsmedel, dricksvatten)

Näringslivsansvarig