Hälsoskyddsverksamheter

Anmälningsplikt

Vissa typer av verksamheter behöver anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startas. De verksamheter som behöver anmälas är:

  • Verksamhet som i behandling använder stickande eller skärande verktyg
  • Bassängbad
  • Förskola, skola, fritids
  • Solarium

Verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg som skalpeller, nålar eller liknande är anmälningspliktiga. Exempel på sådana verksamheter är fotvårdare, tatuerare, akupunktörer. Anledningen till att anmälningsplikten är att dessa behandlingar innebär en risk för blodsmitta.

Även solarium som upplåts för allmänheten och badanläggningar, exempelvis pooler, plaskdammar och bassänger, är anmälningspliktiga. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljökontoret.

Gör en skriftlig anmälan till oss senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet så minskar du risken att behöva göra ändringar i efterhand.

Tillsammans med anmälan ska du skicka en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt vilken typ av ventilation lokalen har. Alla verksamhetsutövare måste anmäla sina verksamheter separat, även om ni är flera som delar lokal.

Oavsett om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det finns goda rutiner för städning, hygien, kemikalieförvaring etc. Du kan läsa mer om egenkontroll i Socialstyrelsens faktablad bland länkarna.

Övriga verksamheter

Miljökontoret utövar också tillsyn över verksamheter som inte är anmälningspliktiga, exempelvis frisörer, tillfälliga boenden, hudvårdare med flera.

Tänk på att även kontrollera med kommunens byggnadsinspektör om du behöver bygglov för ändring av lokalens användning, uppsättning av skylt eller dylikt.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om blodsmitta, solarium, bassängbad med mera – E-tjänster & blanketter

Näringslivsansvarig