Projekt

Tillväxtsamverkan Västra Sörmland

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen, företagarföreningarna Företagarna KFV, Västra Sörmlands Näringsliv, Forum Flen och KFV Marknadsföring samt Katec AB, ALMI Företagspartner Stockholm-Sörmland, NyföretagarCentrum Västra Sörmland och Coompanion Sörmland. Projektet startade 2017-01-01 och avslutas 2019-05-31.

Primära målgrupper för projektet är små och medelstora företag, nyföretagare och arbetssökande. Bland arbetssökande ser vi att en majoritet är utrikesfödda och/eller ungdomar, därför kommer särskild hänsyn att tas till dem i projektet.

Det övergripande målet i projektet handlar om att förbättra matchningen mellan företagens rekryteringsbehov och arbetskrafttillgångar. På så sätt kan vi skapa fler nya företag och fler arbetstillfällen i Västra Sörmland framförallt för unga och utrikesfödda. För att uppnå detta består projektet av tre delar som handlar om att:
  1. Tydliggöra företagsfrämjande aktörer och deras stödfunktioner
  2. Utveckla en metod för resultatinriktad samverkan för kompetensmatchning
  3. Utveckla fysiska och digitala mötesplatser/plattformar.

Anders Friberg
Projektledare, Tillväxtsamverkan Västra Sörmland
Telefon: 0722-23 23 90
Epost: anders.friberg@katrineholm.se

Klicka här för mer information

Give and Get

Give & Get Är ett ESF-projektet i hela Sörmland och Gunnar Lingmerth från Arbetsförmedlingen leder verksamheten i Västra delen av länet i Katrineholm/Flen/Vingåker med omnejd. Projektet stöttar utomeuropeiskt födda akademiker och hantverkare till en matchad praktik som kan leda till arbete inom deras kompetenser. Projektet startade 2017-02-01 och avslutas 2020-01-31.
Är du företagare och intresserad av att ta emot en praktikant. Hör av dig till Gunnar!

Gunnar Lingmerth
Delprojektledare Give and Get
Arbetsförmedlingen, Västra Sörmland  ­­­­­­­­­
Telefon: 010-486 64 62 | Växel: 0771-60 00 00
E-post: gunnar.lingmerth@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

Klicka här för mer information om satsningen.

 

Incitament för energieffektivisering

Energimyndigheten och Länsstyrelserna genomför under perioden 2016 – 2019 ett projekt med syftet att stärka företagens arbete med energieffektivisering. Projektets målgrupper är de små och medelstora företagen (SMF) som berörs av miljötillsyn samt deras tillsynsmyndigheter. OBS! Projektet är inte en del av den operativa tillsynen. Sekundära målgrupper är energi- och klimatrådgivare. Information om projektet kommer även spridas till branschorganisationer, Miljösamverkan Sverige, företagaskluster, handelskammaren, andra näringslivsorganisationer och regionala energikontor.

Klimatcoacher finns tillgängliga för Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Klicka här för mer information om satsningen.

Kjell Dävelid, Energi- och klimatrådgivare
E-post kjell.davelid@katrineholm.se
Telefon 0150-570 83

Anna Eriksson, Energi- och klimatcoach
E-post anna.eriksson@katrineholm.se
Telefon 0150-572 34  

Projektansvarig för Vingåkers kommun:

Näringslivsansvarig & företagslots