Näringslivsråd

Vingåkers näringslivsråd bildades i början av 2012 med utvalda personer från näringslivet i Vingåkers kommun som representerar olika verksamheter inom näringslivet.

Denna grupp ser till att synpunkter och idéer i olika frågor lyfts fram. Näringslivsrådet är ett samverkansråd och inget beslutande organ. Samverkan och dialog är ledord.

Näringslivsrådets främsta uppgift är att vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv. Ett bollplank och diskussionsforum som gör det enklare för företagare att påverka Vingåkers utveckling. Deltagarna arbetar bland annat med att:

  • Stärka varumärket
  • Skapa rätt förutsättningar för ett gynnsamt näringslivsklimat
  • Deltar med någon representant i marknadsföringsgruppen
  • Genomför samt utarbetar näringslivspolitiska programmet

Som representant för näringslivet i Vingåker är alla viktiga ambassadörer för vår kommun.
Näringslivsrådet består av ca 12 – 15 personer som träffas fyra gånger per år och har en rådgivande roll till näringslivsansvarige.
Kommunen är sammankallande och sekreterare. Kommunstyrelsens ordförande är mötesledare. Näringslivsrådet kan utse arbetsgrupper; som t.ex. med fastighetsägare.

Näringslivspolitiska programmet för 2015 – 2019

Avsikten med det näringslivspolitiska programmet är att utveckla ett främjande arbetssätt i förhållande till det lokala näringslivet och att befrämja tillväxt lokalt och regionalt genom att skapa ett så gynnsamt näringslivsklimat i Vingåkers kommun som möjligt.

Klicka här för mer information om Näringslivspolitiska programmet.

 

Kontakta gärna Näringslivsrådet för att påverka Vingåkers utveckling

Deltagare i Näringslivsrådet:
Näringslivet:
Bengt Valberg och Annika Uddin Ica Cityhallen
Gunnar Sjödin KS-Förvaltning
Jim Lindström Sörmlands Sparbank
Richard Ericson Vingåkers Factory Outlet
Staffan Jonsson Vytab
Tomas Neuendorf Båsenberga Hotell & Konferens
Tony Einarsson Voith Paper Fabrics Högsjö
samt representanter för:
Företagarna KFV – Mats Wangenfors Linderoths Tryckeri
LRF Vingåker – Jerker Olsson Vingåkers Golf
Samverkarna Vingåker – Loove Pettersson Wilsons Tryckeri & Redovisning AB

Vingåkers kommun:
Anneli Bengtsson Kommunstyrelsens ordförande
Robert Skoglund vice KSO samt ordförande Socialnämnden
Charlotte Prennfors oppositionsråd
Ralf Hedin kommunchef
Peter Grönlund samhällsbyggnadschef
samt Suzan Östman Bäckman näringslivsansvarig