Näringslivsråd

Vingåkers näringslivsråd består av utvalda personer från näringslivet i Vingåkers kommun som representerar olika verksamheter inom näringslivet. Denna grupp ser till att synpunkter och idéer i olika frågor lyfts fram. Näringslivsrådet är ett samverkansråd och inget beslutande organ. Samverkan och dialog är ledord.

Näringslivsrådets främsta uppgift är att vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv. Ett bollplank och diskussionsforum som gör det enklare för företagare att påverka Vingåkers utveckling. 

 Som representant för näringslivet i Vingåker är alla viktiga ambassadörer för vår kommun.

Näringslivsrådet består av ca 12 – 15 personer som träffas fyra gånger per år och har en rådgivande roll till näringslivsansvarige.

Kontakta gärna Näringslivsrådet för att påverka Vingåkers utveckling

Deltagare i Näringslivsrådet är:

Näringslivet och företagsorganisationer:
Bengt Valberg, ICA
Richard Ericsson/John Nilsson Herrmann, VFO
Jerker Olsson, Båsenberga Golf (LRF)
Jim Lindström, Sörmlands Sparbank
Mats Wangenfors, Linderoths tryckeri (Företagarna)
Thomas Neuendorf, Båsenberga Hotell & Konferens
Jörgen Karlsson, Voith
Gunnar Sjödin, KS Förvaltning (Fastighetsägarna)
Anders Ljungström, Ljungströms Bygg & Montage
Loove Pettersson, Wilsons Tryckeri (Samverkarna)

Vingåkers kommun
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef
Ralf Hedin, kommunchef
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig
Charlotte Prennfors, oppositionsråd
Robert Skoglund, vice KSO samt ordförande Socialnämnden
Anneli Bengtsson, Kommunstyrelsens ordförande