Näringslivet i Vingåker

Med kommunens näringslivsarbete vill vi ge en fortsatt högserviceinriktad och positiv attityd från alla kommunens medarbetare gentemot företagare. Det är avgörande för att behålla befintliga företag och även för att dessa skall utvecklas och på längre sikt attrahera nya företag och nya etableringar. Med ett aktivt näringslivsråd och ett förankrat näringslivspolitiskt program jobbar kommunen tillsammans med näringslivet.

Näringslivet i Vingåkersbygden frodas. Vi har länets största besöksmål, Vingåkers Factory Outlet, med en halv miljon besökare varje år. Förutsättningarna för tillväxt i besöksnäringen är goda.

Återigen, för fjärde gången, gick priset Bästa tillväxt i Sörmland till vår kommun (delas ut av kreditupplysningsföretaget SYNA). Här fanns återigen flest företag som nyanställde, ökade sin omsättning och gick med vinst i länet. 2016 ökade dessutom företagsamheten i länet mest i vår kommun.

Här finns över sexhundra registrerade företag med omkring 1 900 arbetstillfällen. Det rör sig mest om mindre företag inom branscher som lantbruk, vård, handel, industri, kultur, besöksnäring, med mera. Den offentliga sektorn och jordbruksnäringen är större än i riket.

Efter kommunen med omkring sjuhundra anställda är Voith Paper Fabrics Högsjö AB den näst största arbetsgivaren med cirka 250 anställda. Landstingsägda Dammsdal skola & boende har 150 anställda. Därefter har Stiftelsen Linden, Vingåkers Factory Outlet, Mählqvist Rör, Silver & Stål samt ICA Supermarket omkring femtio anställda vardera.

Vingåker är en del av KFV regionen i Sörmland (Katrineholm, Flen och Vingåker).

Länets största besöksmål

Fram till slutet av 80-talet dominerade konfektionsindustrin i Vingåkersbygden. Idag rymmer den tidigare konfektionsfabriken i Vingåker nordens största outlet för märkeskläder. Hit lockas årligen över en halv miljon besökare vilket gör den till länets största besöksmål.

Förutom Outleten finns andra besöksmål som sommarutställningen på Säfstaholms slott, Båsenberga hotell & konferens, Hjälmargårdencamping, ryttartävlingen Guldsporrarna, golfbanan, skidbacken, tunnbinderiet Thorslundkagge, kulturevenemang, naturområden och badplatser.

Det finns goda förutsättningar för ökad tillväxt i besöksnäringen. Kommunens besöksstrategi utgår från Sörmlands strategi som har tre övergripande mål: fördubblad turism, ökad hållbarhet och att bli en av Sveriges internationella destinationer.

Näringslivet och kommunens politiker och tjänstemän har en nära kontakt via ett aktivt näringslivsråd, återkommande träffar lokalt och regionalt, samt frekventa besök. Det handlar om att ta del av synpunkter och idéer, vårda och behålla befintliga företag, skapa engagemang för utveckling och bli en mer attraktiv plats.

 

 

Företagsregister för Vingåkers kommun

Utmärkelser inom näringslivet

Dokument för näringslivsarbetet i Vingåkers kommun

Näringslivsansvarig