Kontakter

Funderar du på att starta nytt företag? Expandera befintligt företag? Flytta ditt företag till Vingåker? Eller har du andra frågor som rör företagande? Samhällsbyggnadskontoret är till för  dig.

 

Näringslivsansvarig

Byggnadsinspektör

Bygg- och miljöchef

Alkoholhandläggare

Energi- och klimatrådgivning

Kommunstyrelsens ordförande

Oppositionsråd

Kommundirektör

Viadidakt Vingåker

Företagarna KFV – Intresseorganisation för företagare i KFV regionen

Samverkarna – Lokal företagsförening med bl.a. initiativ som tidningen Vingåkers bladet