Starta och utveckla företag

Står du inför att starta eget företag? Kanske ditt första? Inför ett sådant steg kan det vara bra och kännas skönt att ha pratat igenom det ordentligt med någon som vet vad det innebär. Och som kan ställa de rätta frågorna och komma med det rätta stödet.

På samhällsbyggnadskontoret hjälper vi gärna till med kontakter och praktiska frågor. Se även länkar på denna sida till olika aktörer som ägnar sig åt företagsrådgivning i företagandets olika skeden.

Steget till eget - starta eget-utbildning

NyföretagarCentrum Västra Sörmland

Verksamt.se

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland – Finansieringsrådgivare

Katec – innovationsnod med rådgivning och finansiering

Näringslivsansvarig