Arbetsmarknad

I Vingåkers kommun finns ca 700 registrerade företag som tillsammans genererar runt 2000 arbetstillfällen. Här är många branscher representerade som till exempel jordbruk, textilindustri, handel, kultur, tillverkningsindustri, besöksnäringen, specialpedagogik, vård & omsorg med mera. I kommunens företagsregister finns kontaktdetaljer till företagen.

Jämfört med övriga landet har Vingåker större offentlig tjänsteverksamhet och kommunen är den största arbetsgivaren med ca 700 anställda. Vill du arbeta i Vingåkers kommun – här finns de lediga jobben.

Stöd till arbetssökande

I Vingåkers kommun ansvarar Viadidakt för arbetsmarknadsinsatser. De ordnar arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna som behöver olika insatser för att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden eller studier. De ordnar även feriearbeten till gymnasieelever.

Detta kan Viadidakt erbjuda den som står utanför arbetsmarknaden:

  • Individuell kartläggning och coachning
  • Arbetsträning och praktik
  • Språkpraktik
  • Åtgärdsanställning
  • Utbildning

Viadidakt Vingåker

Telefon
0151-193 00

E-post
info@viadidakt.se

Besöksadress
Åbrogården, Storgatan 55
643 80 Vingåker

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-12.00

Viadidakts hemsida

Näringslivsansvarig