Arbetsmarknad

Här hittar du information om Vingåkers arbetsmarknad.

Sommarjobbare 2018 besöker kravgrisarna på Brene gård.

I Vingåkers kommun finns ca 700 registrerade företag som tillsammans genererar runt 2000 arbetstillfällen. Här är många branscher representerade som till exempel jordbruk, textilindustri, handel, kultur, tillverkningsindustri, besöksnäringen, specialpedagogik, vård & omsorg med mera. I kommunens företagsregister finns kontaktdetaljer till företagen.

Jämfört med övriga landet har Vingåker större offentlig tjänsteverksamhet och kommunen är den största arbetsgivaren med ca 700 anställda. Vill du arbeta i Vingåkers kommun – här finns de lediga jobben.

 

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

  • Genom Viadidakt har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter till bygga upp och bygga på din kompetens – allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier.
  • Deras studie- och yrkesvägledning kan hjälpa dig i olika vägval och svara på frågor.
  • Till dig som har försörjningsstöd kan Viadidakt erbjuda praktikplatser, arbetsmarknadsstöd och coachning till jobb och sysselsättning.

För mer information kontakta kommunens arbetsmarknadsenhet Viadidakt

Viadidakt Vingåker

Telefon
0151-193 00

E-post
info@viadidakt.se

Besöksadress
Åbrogården, Storgatan 55
643 80 Vingåker

Viadidakts hemsida