Vi arbetar i Vingåkers kommun

Äldreomsorgen i Vingåkers kommun "Det är unikt för att det är så litet"

Förskollärare Jennie

”Den största utmaningen i mitt arbete är att jag alltid behöver vara redo för nya saker och ha förståelse för att barnen ser saker som jag som vuxen inte ser. Jag behöver uppmärksamma det barnen är intresserade av och använda det för att skapa lärande miljöer. Utveckling och lärande möjliggörs i vår miljö, utmynnar från läroplan och skapas med hjälp av vår yrkeskompetens.

 

 

 

 

Arbetsterapeut Jessica

”Som arbetsterapeut i en liten kommun upplever jag att det är lättare att få en tydlighet kring patientens situation och få igenom den hjälp som behövs. Vi söker vår egen kompetensutveckling och arbetar för att hitta olika sätt att utveckla både verksamheten och vårt eget arbete. Mitt arbete passar nog den som vill ha mycket frihet men som kan hantera att det samtidigt betyder att man har ansvar i den friheten.”