Fågelskådning

Sjövikstornet

Fågeltornet ligger vid Vingåkersåns mynning i sjön Kolsnaren. Tornet har en inbyggd del om vädret inte är det bästa. Platsen är bäst för fågelspaning på vår och höst då många fåglar rastar här på sin väg söder- eller norrut. 151 arter har noterats här de senaste tre åren. Bland annat brun kärrhök, rördrom, fiskgjuse, rör- och sävsångare, näktergal,mindre sångsvan, prutgås, svärta, sjöorre, röd glada, busksångare och trastsångare. 2007 observerades den ovanliga citronärlan här.

Följ länk för vägbeskrivning.

Läs mer

Reningsverket

Förutom reningsverksdammarna passerar Vingåkersån i kanten av området. Här finns svarthakedopping, smådopping, rörhöna, flodsångare, kärrsångare, busksångare, härmsångare, kattuggla och jorduggla. 71 arter har noterats här de senaste tre åren.

Följ länk för vägbeskrivning.

Läs mer

Fler platser för fågelskådning i Vingåkersbygden

Katrineholm-Vingåkers ornitologer har listat en mängd platser som lämpar sig väl för fågelskådning. Mer information och aktiviteter hittar du på deras hemsida. Lycka till i fågelsnåren!

Läs mer