Fågelliv

Vingåker har flera utsiktsområden för att beskåda det magiska fågelliv som finns i vår trakt.

 

Fågeltorn vid reningsdammarna

Fågeltornet står i en ekdunge med utsikt över reningsverksdammarna och Vingåkersån i kanten av området.

Här finns svarthakedopping, smådopping, rörhöna, flodsångare, kärrsångare, busksångare, härmsångare, kattuggla och jorduggla med mera. 71 arter har noterats här de senaste tre åren.

Fågeltornet Näsnaren

Ett fint fågeltorn vid Näsnaren, med trevlig utsikt över sjöns rika fågelliv.

Sjövikstornet

Fågeltornet ligger vid Vingåkersåns mynning i sjön Kolsnaren. Tornet har en inbyggd del om vädret inte är det bästa. Platsen är bäst för fågelspaning på vår och höst då många fåglar rastar här på sin väg söder- eller norrut.

151 arter har noterats här de senaste tre åren. Bland annat brun kärrhök, rördrom, fiskgjuse, rör- och sävsångare, näktergal, mindre sångsvan, prutgås, svärta, sjöorre, röd glada, busksångare och trastsångare. 2007 observerades den ovanliga citronärlan här.

Naturkartan.se

Se naturkartan.se för fler tips på fågeltorn.