Fiske och båtliv

Fiskekartan.se

Här hittar du all info du behöver för en god fisketur! (länk till fiskekartans hemsida)

Sveriges Länsstyrelser har samlat den information som finns om samtliga svenska fiskevatten. Sök bara på sjön du tänkt fiska i så får du information om var du kan köpa fiskekort, vilka arter som finns i sjön, miljödata, djupkartor, länkar till gällande fiskevårdsområden med mera.

Projektet för att ta fram denna tjänst har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt.

De två sjöarna Kolsanaren och Viren är belägna i västra Södermanland och ingår i Nyköpingsåns vattensystem.

Fisk Gädda, abborre, gös.
Fiskekort Med eller utan trolling. OKQ8 bensinstation (Storgatan 45 Vingåker), på nätet – se hemsidan för mer info.
Kontakt Ulf Löwenhielm, tfn. 073-31 04 318
Hemsida www.kv-fiske.se

Läs mer

Öljaren är en bad- och fiskesjö som gränsar till Österåker i Vingåker och Julita i Katrineholm. Här finns förutom fisk ett rikt fågelliv.

Fisk Gädda, abborre, gös.
Fiskekort Bland annat på Julita-hallen, OKQ8 bensinstation Storgatan 45 och Järnvägskiosken, Vingåker.
Kontakt
Tore Karlsson, tfn. 0151-300 13 eller 073-801 38 01.
Hemsida www.oljaren.se

Läs mer

Tisnaren

Tisnaren är en klarvattensjö med en yta på 39 kvadratkilometer. Här finns fyra olika fiskevårdsområden som kräver olika fiskekort. Ta kontakt med respektive kontaktperson om du vill ha mer information om de olika områdena.

Beckershof-Tislången

Område Vid Beckershofs herrgård, mot Katrineholm.
Fisk Gädda, gös, abborre.
Fiskekort Katrineholms Turistinformation
Kontakt Beckershof tfn. 070-546 23 70.

Kalefjärdens FVOF

Område Kalefjärden ligger i Tisnarens norra del, mot Vingåker.
Fisk Abborre och gädda
Fiskekort Välj mellan flera olika alternativ direkt från Kalefjärden FVOF eller köp via nätet, se hemsidan för mer info.
Kontakt
Stefan Eriksson, tfn. 070-738 89 72, Christer Lundström 070-312 84 61
Hemsida http://www.ifiske.se/fiske-kalefjarden-i-tisnaren.htm

Tisnarens Västra fiskevårdsområdesförening

Båt med motor finns att hyra av Per-Åke Andersson, Skedevi, tfn. 0151-220 61 och naturramp för sjösättning av egen båt finns i Skedevi och Hävla.

Område Östergötland, sträcker sig från Tölingsnäs i norr till Hävla i söder. Förening förvaltar fisket i Sörviken, Björnhultafjärden och vattnen kring Tisenö.
Fisk Gös, gädda, abborre, vitfisk, sik.
Fiskekort Fiskekort finns på Provinsbutiken Vingåker, Katrineholms Fiskeredskap, tfn. 0150-158 18 och via internet samt sms, se hemsida för mer information.
Kontakt
Kjell Lundström, tfn. 0151-220 28.
Hemsida http://www.tisnarfiske.com/

Nammo-Bärle sportfiskeklubb

Fisk Kräftor
Fiskekort Finns hos kontaktpersonen.
Kontakt Marlena Jonsson, tfn. 070-841 04 19 (juni-sept).

Grävsjön, Kullasjön, Ölången och Högsjön

I sjöarna Grävsjön, Kullasjön och Ölången kring samhället Högsjö finns gemensam fiskerätt. I Högsjön fiskar man endast på vintern.

Fiskekort Fiskekort köper man lättast på Coop Nära Högsjö, tfn. 010-741 45 80.
Kontakt Rolf Larsson, tfn. 070-349 15 64

 

Hjälmaren är sex mil lång och nästan två mil bred, vilket gör den till Sveriges fjärde största sjö. Här behövs inget fiskekort eftersom största delen av Hjälmarens vatten är så kallat allmänt vatten där fiskerätten tillhör staten och dig som medborgare (observera: det allmänna vattnet börjar cirka 300 meter ut från land, vattnet vid strandkanterna räknas som enskilt vatten och kräver tillstånd för att få fiska i). Följ länken för mer info och karta över vattenområdet.

Fisk Gädda, gös och abborre.
Fiskekort Behövs ej i det allmänna vattnet.

Läs mer

Kräftfiske

För hjälp med kräftfisket i Tisnaren finns följande tre kontakter:

Tisenö, tfn. 070-622 20 54
Nammo-Bärle, tfn. 070-280 41 56
Ruda gård, tfn. 070-679 88 80

Den svenska allemansrätten ger oss möjlighet att vara i naturen men också skyldigheter att ta hand om platserna vi besöker. Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på innan du ger dig ut på din fisketur.

Läs mer

Naturvårdsverket är statens myndighet för miljöfrågor. På denna länk kan du läsa mer om allemansrätten men också hitta information om strandskyddet och sjölagen.

Läs mer

Båtiläggningsplatser

Uppmärksamma att användning av vissa båtramper kan vara förknippat med en mindre avgift.