Vingpeng

Är du mellan 10-20 år och vill göra något för andra ungdomar i Vingåker så kan du söka Vingpengen. Vingpengen är till för att unga ska kunna arrangera kultur- och fritidsarrangemang för andra unga. Man kan på kort varsel ansöka om pengar och få hjälp med att genomföra sina idéer.

Vi kan hjälpa dig/er med
• Pengar (max 5000: – per arrangemang)
• Tips
• Marknadsföring
• Genomförande
• Kontakter

Hur går det till?

pdfVingpeng riktlinjer

138 KB (PDF)

Beskrivning

Riktlinjer och tips för dig som vill ansöka om Vingpengen.

Skicka din ansökan till

Tillförordnad enhetschef fritidsgården

Namn
Åsa Olofsson

Telefon
0151-193 28

E-post
åsa.olofsson@vingaker.se

Besöksadress
Prästgårdsallén 4