Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut fyra olika stipendier för att uppmärksamma eldsjälar som arbetar med kultur och/eller i föreningslivet. Den som nomineras ska vara bosatt eller bördig från Vingåkerstrakten.

Nominering och utdelning

Nominering – här kan du fylla i ett formulär för att nominera dig själv eller någon annan.

Vi vill ha din nominering senast den 30 september. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendiaterna och tillkännager dem via dagspress och i kommunens egen kommunikation.
Kultur- och fritidsnämndens stipendiater hyllas tillsammans med kommunens övriga stipendiater under vintern.

Ungdomskulturstipendium

Stipendiaten ska vara bosatt i eller bördig från Vingåkers kommun.
Stipendiaten får ej ha fyllt 26 år.
Stipendiet som uppgår till 12 500 kronor kan användas till studier, studieresor eller liknande i syfte att utveckla en lovande förmåga.

Syfte: Att uppmuntra en dokumenterad ung begåvning inom kulturområdet.

Tidigare stipendiater

Ungdomsledarstipendium

Stipendiaten skall vara bosatt i Vingåkers kommun eller vara verksam i kommunen.
Stipendiaten skall ha utfört värdefulla insatser som ungdomsledare inom kommunens ideella föreningar, idrottsföreningar, religiösa sammanslutningar eller studieorganisationer.
Stipendiet uppgår till 7 500 kronor.

Syfte: Att premiera värdefulla insatser som ungdomsledare.

Tidigare stipendiater

Ungdomsidrottsstipendium

Stipendiaten skall antingen vara bosatt i Vingåkers kommun eller vara bördig från kommunen.
Stipendiaten får ej ha fyllt 26 år.
Stipendiet kan användas till utbildning, utrustning, och avgifter för resor och tävling eller liknande, i syfte att utveckla sin idrottstalang.
Stipendiet uppgår till 12 500 kronor.

Syfte: Att uppmuntra en ung idrottstalang.

Tidigare stipendiater

Kulturstipendium

Stipendiaten skall antingen vara bosatt i Vingåkers kommun eller vara bördig från kommunen
Stipendiaten skall ha utfört framstående kulturella insatser
Stipendiet kan även tilldelas kulturgrupper med verksamhet i Vingåker.
Stipendiet uppgår till 7 500 kronor.

Syfte: Att uppmärksamma framstående kulturella insatser.

Tidigare stipendiater

Kontaktperson

Stipendier