Lovbidrag

Vingåkers kommun har via Socialstyrelsen fått bidrag av regeringen för lovverksamhet under 2018. Bidraget kommer även kunna sökas 2019 och 2020.

Alla föreningar och aktörer som vill göra en aktivitet är välkomna att söka lovbidraget men ska förhålla sig till vissa kriterier:

  • Evenemanget/aktiviteten ska vara förlagd på ett lov och rikta sig till barn/unga i åldersgruppen 6–15 år
  • Det ska tydligt framgå att aktiviteten är kostnadsfri (”Gratis skoj”-knapp)
  • Det ska framgå att evenemanget/aktiviteten finns under rubriken Skoj i Vingåker (mer info nedan)
  • Det ska framgå att evenemanget/aktiviteten främjar integration, motverkar segregation och skapar nya kontaktytor mellan barn och ungdomar med olika bakgrund
  • Inget urval får ske utan evenemanget/aktiviteten ska vara öppen för alla
  • Evenemanget ska redovisas med text och bild, ålder på deltagare, kön

När aktören har beviljats ett lovbidrag förbinder sig aktören till att uppfylla ovanstående kriterier samt att om affischering önskas använda sig av någon av Vingåkers kommuns mallar för affischering. Detta för att kvalitetssäkra och skapa trygghet för de personer som deltar och på annat sätt berörs av aktiviteten/evenemanget.

SKOJ i Vingåker
SKOJ i Vingåker är ett samlingsnamn för de aktiviteter och evenemang som riktar sig till barn och unga i åldern 0–18 år som bor i Vingåkersbygden. Aktiviteternas avsändare är Vingåkers kommun eller aktörer som fått bidrag av Vingåkers kommun för att genomföra aktiviteten. Här hittar du mer information om SKOJ i Vingåker.

Ansökningsblankett