Föreningsbidrag

AKTUELLA BIDRAGSFORMER SISTA ANSÖKNINGSDAG
Aktivitetsbidrag 25 februari samt 25 augusti
Administrationsbidrag 31 mars
Driftsbidrag 1 31 mars
Driftsbidrag 2 31 mars
Hyresbidrag 31 mars
Investeringsbidrag Löpande under året
Ungdomsledarutbildningsbidrag Löpande under året
Evenemangsbidrag Minst en månad innan evenemanget
Lovbidrag Minste en månad innan aktiviteten
Vingpeng Löpande under året
Sponsring* Efter samråd
Stipendier Enligt särskilda regler
Stöd till studieförbunden Enligt särskilda regler

* På sidan Planer och styrdokument, under rubriken Föreskrifter för stipendier, bidrag och fonder, kan du läsa om vår policy kring sponsring.

Ansöknings- och redovisningsblanketter

E-tjänster och blanketter

Ansökan om administrationsbidrag, driftsbidrag med mera – E-tjänster & blanketter

Kontaktuppgifter till bidragsansvarig

Kultur- och fritidschef