Stöd, bidrag och stipendier

Bidrag och stöd

Vingåkers kommun delar ut föreningsbidrag för att stödja ideella föreningar och organisationer inom kommunen. Med ekonomiskt och personligt stöd vill vi skapa förutsättningar för föreningslivet att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet. Kommunens ekonomiska stödformer riktar sig i första hand till verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Klicka dig vidare i den gröna menyn för att läsa om de olika bidragsformerna.

Stipendier

Vingåkers kommun delar årligen ut stipendier till privatpersoner och föreningar som har utmärkt sig under året. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fyra stipendier på områdena kultur och idrott. Klicka dig vidare i den gröna menyn för att läsa om de olika stipendierna och hur man ansöker.