Dyslexiförbundet FMLS i Mellersta Sörmland

Föreningen vill verka för mer information, förståelse och kunskap om funktionshindren dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Kontakt:
Eleonorgatan 18
633 43 Eskilstuna

Telefon: Ingela Pedersson 070-771 91 98

E-post: sormland@dyslexi.org, ingela.pedersson@dyslexi.org

Hemsida: https://www.dyslexi.org/term/vingaker

Facebook: www.facebook.com/pg/Dyslexiförbundet-i-Sörmland