Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland

Föreningen vill verka för mer information, förståelse och kunskap om funktionshindren dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Dyslexiförbundet Distrikt Sörmland
Föreningshuset E18
Eleonorgatan 18 A
633 44 Eskilstuna

Telefon: Lisbeth Flodman 073-7271662
E-post: sormland@dyslexi.org
Hemsida: www.dyslexi.org/sormland