Sociala föreningar

Astma- och Allergiföreningen Katrineholm – Förening för personer med astma och allergier

Autism Södermanland – Förening för personer med autismspektrumsyndrom

BOJ – Brottsofferjouren

Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland – Stöd för drabbade och anhöriga

Celiakiföreningen – Förening för personer med celiaki/glutenintolerans

Convictus Tomtebo – Stöd för hemlösa och HIV-positiva med missbrukarbakgrund

Diabetesföreningen i Katrineholm med omnejd – Lokalavdelning av Diabetesföbundet

Dyslexiförbundet – FMLS i Mellersta Sörmland. Föreningen verkar för dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Epilepsiföreningen Södermanland – Hjälp och stöd till personer med epilepsi

FUB i Katrineholm-Flen-Vingåker – Arbetar för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsrätt– Samarbetsorgan för funktionshindersrörelsen

Hjälp för alla i Vingåker – Hjälper utsatta människor med mat och kläder

Hörselskadades Förening i Katrineholm – Jobbar för ett samhälle där hörselskadade respekteras

Kvinno- och tjejjouren Miranda – Arbetar emot våld mot kvinnor och icke-binära

Mag- och tarmföreningen – Organiserar personer med mag- och tarmproblem

Neuro Västra Sörmland – Förening för alla neurologiska sjukdomar, Parkinsons har en egen förening

Parkinsonföreningen – Förening för sjukdomen Parkinson

Psoriasisförbundet Eskilstuna Strängnäs – Patientorganisation

RTP – Mellersta Södermanlands lokalförening för trafikskadade, polio och olycksfall.

SRF Vingåkers lokalförening – Tillvaratar synskadades intressen.

Vingåkers MHF – Motorförarens Helnykteristförbund