Sociala föreningar

BOJ – Brottsofferjouren

Convictus Tomtebo – Stöd för hemlösa och HIV-positiva med missbrukarbakgrund

Dyslexiförbundet – FMLS i Mellersta Sörmland. Föreningen verkar för dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Majblomman – Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation

RTP – Mellersta Södermanlands lokalförening för trafikskadade, polio och olycksfall.

SRF Vingåkers lokalförening – Tillvaratar synskadades intressen.

Vingåkers MHF – Motorförarens Helnykteristförbund