Vingåkers Församlingskår

Medmänsklig omsorg, gudstjänster, musik, vägkyrka, själavård.

Kontakt
Kyrkans hus
Box 93
643 22 Vingåker
Tfn Mårten Mattsson 0151-55 10 10
E-post gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/forsamlingskaren