Vingåkers Arbetarekommun

Politisk verksamhet

Kontakt:
Köpmangatan 10
643 30 Vingåker

Monica Granström
Ordförande Socialdemokraterna i Vingåker

Telefon 070- 736 55 64

E-post
socialdemokraterna.vingaker@telia.com

Facebook www.facebook.com/socialdemokraterivingaker