Västra Vingåkers-Österåkers pastorat

Pastorat bestående Västra Vingåkers och Österåkers församling ansluten till Svenska kyrkan. Gudstjänster sänds på Facebook.

Kontakt

Telefon 070-915 20 12

E-post v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Facebook https://sv-se.facebook.com/vvingakerosteraker