Västra Vingåkers lekmannakår

Lekmannaorganisation inom Svenska kyrkan. Medmänsklig omsorg, gudstjänster, musik, vägkyrka, själavård.

Kontakt

Telefon 076-241 09 28

E-post laste_k@hotmail.com